Interview
Maaike Tindemans
Tekst:
Maaike Tindemans
Verwachte leestijd: 2 min

Fire brigade & security: ‘Wij bewegen met onze klanten mee’

Peter Bloemers werkt sinds een jaar voor de brandweer van het industrieterrein Chemelot. “Ik heb veel geïnvesteerd om de bedrijfscultuur goed te leren kennen”, vertelt hij. “Want je kunt alleen vernieuwen als je ook weet waar de organisatie vandaan komt.”

Sitech Fire Brigade en Security levert brandweer- en securityzorg aan zo’n 150 bedrijven op het industrieterrein Chemelot in Sittard-Geleen. “Het belangrijkste in ons werk is dat we de processen van onze klanten goed kennen”, vertelt Peter Bloemers, Business Unit Manager. “Een van de grootste uitdagingen daarbij is om ook te begrijpen hoe die processen door de jaren heen veranderen. Om een voorbeeld te noemen: Chemelot investeert in circulaire afvalverwerking. Dit betekent dat er op ons terrein grondstoffen uit afval terug gewonnen worden. Dat brengt natuurlijk weer nieuwe risico’s met zich mee. Het is aan ons om dat soort ontwikkelingen continu te volgen en mee te bewegen, zodat we de veiligheid op de site kunnen waarborgen.”

Als brandweer hebben jullie 70 auto’s, waarvan 15 brandweerwagens. Zijn er meer bedrijfsbrandweren in Nederland die zo groot zijn?
“In Nederland zijn er zes omvangrijke chemische clusters met een grote bedrijfsbrandweer. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan de brandweer van de haven in Rotterdam. We zijn zo groot, omdat de wetgever dat van ons verlangt. Dit betekent niet dat we meer moeten uitrukken. In de praktijk komt een industriële brand niet vaak voor. Wij verzorgen echter ook de basisbrandweerzorg en gewondenvervoer op de site. Dit zijn de incidenten die niet binnen de aanwijzing van de overheid vallen, bijvoorbeeld een prullenbakbrand in een kantoorgebouw."

Op het industrieterrein Chemelot zijn zo'n 150 bedrijven gevestigd

Werken jullie veel met de andere vijf grote brandweren samen?
“Jazeker. Vorig jaar is het Platform Industriële Incidentbestrijding (PII) geformaliseerd. In dit platform kijken we hoe we elkaar kunnen helpen. Als brandweer hebben we bijvoorbeeld grote voorraden schuim. Het grootste gedeelte daarvan gebruiken we nooit. Daarom willen we kijken hoe we op een slimme manier gebruik kunnen maken van elkaars voorraad. Dit betekent dat we allemaal een kleinere hoeveelheid schuim op voorraad houden, zodat we bij een grote industriële brand de eerste twee uur voldoende hebben. Vervolgens spreken we af dat de andere brandweren bij een grote brand binnen twee uur aanwezig zijn. Zo kunnen we met minder investering meer bereiken.”

Jullie zijn dus volop in ontwikkeling. Wat vind je zelf persoonlijk belangrijk bij al die vernieuwingen?
“Dat ik ondanks alle dynamiek ook oog heb voor de geschiedenis deze organisatie. Deze bedrijfsbrandweer bestaat al sinds 1906 en ik werk hier zelf nu een jaar. In dat eerste jaar heb ik veel geïnvesteerd in het praten met mensen zodat ik de organisatie goed heb leren kennen. Dat vind ik belangrijk, want ik kan zelf wel veel willen vernieuwen maar uiteindelijk moet je het samen doen. Dat kan alleen als je de bedrijfscultuur kent en begrijpt waar de organisatie vandaan komt.”

De bluspakken die gebruikt kunnen worden bij een brand in een chemische fabriek

En wat is de belangrijkste vernieuwing waar jullie de komende tijd mee te maken krijgen?
“Het Ministerie van Economische Zaken heeft de Chemelot Campus aangemerkt als een open innovatiecampus van nationaal belang. Dit betekent dat de campus een plek wordt waar studenten, onderzoekers en ondernemers meer gaan samenwerken aan open innovatie. Voor ons als brandweer vraagt dit een nieuwe manier van denken. Een fabriek heeft namelijk als core business om risico’s te mijden. Er staat een groot hek omheen en als er al risico’s genomen worden, dan gebeurt dat zeer gecontroleerd. Bij een onderzoeks- en onderwijsfaciliteit is dat anders. Zij hebben als core business om te experimenteren. De campus kenmerkt zich door haar open karakter. Het is een omgeving waar mensen vrij bewegen en ook de infrastructuur is anders. Als wij met onze industriële voertuigen de campus op komen denderen, vliegen de klinkers uit de straat. Kortom, deze nieuwe faciliteiten hebben een ander risicoprofiel en vragen om ander materieel. Het is een mooie uitdaging om ook voor deze klant weer de juiste maatregelen te nemen, zodat ook zij prettig kunnen werken in een veilige omgeving.”

26 mei 2020